İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu internet sitesini (www.ogrenciyegelir.com) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu sitede sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

KULLANIM KOŞULLARI

Bu sitede sunulan hizmetler Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak Polat Tower Bağımsız Bölüm 430, 34394 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Öğrenciye Gelir tarafından sağlanmaktadır ve sitenin kanuni sahibi Hüseyin Furkan Öztürk olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Öğrenciye Gelir'e aittir.

İşbu kullanım koşulları, Öğrenciye Gelir tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Site hizmetlerinden faydalanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Öğrenciye Gelir tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Öğrenciye Gelir, bu sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

SÖZLEŞME TANIMLARI

SİTE: Öğrenciye Gelir tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir (www.ogrenciyegelir.com).

ÜYE: Öğrenciye Gelir'in sağladığı hizmetleri kullanarak faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Öğrenciye Gelir tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile sitedeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

KULLANICI: Öğrenciye Gelir internet sitesinin sağladığı hizmetleri kullanarak veya kullanmaksızın ziyaret eden kişidir.

LINK: Site üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden Öğrenciye Gelir internet sitesine dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: Sitede veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: Site vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle Öğrenciye Gelir arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SITE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir.

HİZMETLERİN KAPSAMI

Öğrenciye Gelir'nin, site üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; Öğrenciye Gelir'e ait www.ogrenciyegelir.com adresinde kullanıma sunulan hizmetlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, hizmet koşullarının müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklediği, sözleşmenin ifa edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede Öğrenciye Gelir adına ayıpsız olarak ifasıdır.

Öğrenciye Gelir, site üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir.

Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Öğrenciye Gelir tarafından belirlenecek ve sitenin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. Öğrenciye Gelir, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.

GENEL HÜKÜMLER

Site üzerinden, Öğrenciye Gelir'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler kullanıcılara ve üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtası ile erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Öğrenciye Gelir'in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımından doğacak zararlar, kullanıcıların ve üyelerin kendi sorumluluğundadır. Öğrenciye Gelir, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. kullanıcıların ve üyelerin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Öğrenciye Gelir veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve üyelerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin, kullanıcıların ve üyelerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Öğrenciye Gelir'in doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu sitenin sahibi Hüseyin Furkan Öztürk'dür. Sitede üyelerin özerk kullanımına açık olan bölümler hariç, bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sinai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve sitenin sunumu Öğrenciye Gelir'in veya Öğrenciye Gelir'in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu sitedeki bilgilerin veya site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code'ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı ve üye, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Öğrenciye Gelir ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı ve Üye, Öğrenciye Gelir hizmetlerini, Öğrenciye Gelir bilgilerini ve Öğrenciye Gelir'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Öğrenciye Gelir'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Öğrenciye Gelir'in yazılı izni ile mümkündür.

Öğrenciye Gelir, site üzerinden kullanıcılar ve üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Öğrenciye Gelir aynı zamanda, kullanıcı ve üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. Kullanıcılara ve üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak Öğrenciye Gelir için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Öğrenciye Gelir'in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcıların ve üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu site Kullanım Koşulları dahilinde Öğrenciye Gelir tarafından açıkça yetki verilmesi hallerinde Öğrenciye Gelir, Öğrenciye Gelir hizmetleri, Öğrenciye Gelir bilgileri, Öğrenciye Gelir telif haklarına tabi çalışmaları, Öğrenciye Gelir ticari markaları, Öğrenciye Gelir ticari görünümü veya bu site vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SORUMLUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Öğrenciye Gelir “Yer Sağlayıcı” konumunda olup, siteye erişilmesi, sitenin veya sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Öğrenciye Gelir, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya sitenin kullanılması ile Öğrenciye Gelir'in, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Öğrenciye Gelir, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak kullanıcı ve üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Öğrenciye Gelir işbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Öğrenciye Gelir açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Öğrenciye Gelir'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve yetkili mahkeme İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir. Öğrenciye Gelir'in, kullanıcı ve üyenin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", Öğrenciye Gelir tarafından site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve üyeler, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Öğrenciye Gelir, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.