Türk'ün Tarihi 
Hepimiz Türk olmakla övünüyoruz ve gurur duyuyoruz. Peki hiç Türk ne demek, ne anlama geliyor, tarihi nedir diye merak ettiniz mi?
Türklerin köklü ve çok zengin bir tarihe sahip olması nedeniyle bir çok bilim adamı bu adın nerden geldiğini merak edip araştırmışlar ve sonuç olarak ilk kez mö. 14. yüzyılda Tikler olarak görülmüştür. Birçok iddia ve görüşe göre
- Heredot'un bahsettiği TARGİTAB'lar
- İskit topraklarında doğduğu söylenen TYRKAE'ler
- Tevrat'ta adı geçen TOGARMA'lar
- Eski Hint kaynaklarında tesadüf edilen THRAK'lar gibi daha birçok kavmin TÜRK adını taşıyan ilk kavimler olduğu düşünülmektedir.
İslam kaynaklarında yer alan İran kaynaklı Zend-Avesta rivayetleri ile Tevrat rivayetleri de Nuh Peygamber'in oğlu Yafes'in torunu Togarma ile İran rivayetlerinde ki Feridun'un oğlu Tur'un (Turak) soyu ilk kavimler olarak gösterilmektedir.
Avesta'da Feridun ile ilgili şöyle bahsedilmektedir. Feridun, ülkesini üç oğlu (Salm, İrec, Tur) arasında paylaştırır. Salm'a bugünkü İran ve çevresini, İrec'e Irak ve çevresini ve Tur'a (Türk) ise Orta Asya ve Çin çevresi düşmüştür. Feridun öldükten sonra anlaşamayan kardeşler birbirleriyle savaşmış, savaş sonucunda İrec, Salm'ı öldürerek topraklarını almış daha sonra Turak'a saldırmıştır. Yenişemeyen kardeşlerin savaşı torunlarına uzanana dek yıllarca sürmüş, nihayetinde Turak'ın torunu Afrasyap (Alp Er Tunga) İrec'in torunu Munhicir'i yenmiştir. Bunun sonucunda Ceyhun nehri sınır kabul edilen bir anlaşma yapılmış, doğusuna Turan batısına ise İran denmiştir. 
Türk kelimesinin yazılı olarak ilk karşımıza çıkışı ise mö. 1. yüzyılda Romalı yazarlardan biri olan Pompeus Meala'nın Azak Denizi kuzeyinde yaşayan halktan TURCAE olarak bahsetmesidir.
Türk adının siyasi olarak ilk çıkışı ise 6.yüzyılda kurulan Göktürk(Kök-Türk) Devleti ile olmuştur. İlk dönemlerde Türk kelimesini devlet adı olarak ilerleyen zamanlarda ise milleti ifade etmek için kullanmışlardır. 585 yılında Çin İmparatoru'nun Göktürk Kağanı İşbara'ya 'Büyük Türk Kağanı'diye hitap etmesi, İşbara'nın 'Türk Devleti'nin kuruluşundan bu yana 50 sene geçti' gibi hitapları Türk adını resmileştirmiştir. Göktürk kaynaklarında daha çok Türk Budun olarak geçmektedir bu da Türk milleti anlamına gelir.
Her Gün Küçük Adımlar

ecemsoo
25 Kasım 2020
Fotoğrafçılık İpuçları

sukranakyurt52
20 Kasım 2020