Sermaye Piyasasına Bağlı Kurumlar Nelerdir ?
Sermaye piyasasında gerçekleşen yatırım işlemlerinin, güvenli ve verimli şekilde devam edebilmesi için piyasada faaliyet gösteren kurumları denetleyen kurum Sermaye Piyasaları Kurulu’dur. Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasasını düzenleyen ve denetleyen kurumdur. SPK’nın temel görevi piyasanın, kurallarını belirlemek, adil ve etkin çalışmasını sağlamak, ilgili kurumların belli kurallar çerçevesinde faaliyet göstermesini sağlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır.
Sermaye Piyasasında Faaliyet gösteren kurumlar şu şekildedir;
1-Borsa İstanbul
2-Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB)
3-Takas Ve Saklama Bankası (Takasbank)
4-Aracı Kurum ve Bankalar (Yatırım Kuruluşları)
5-Halka Açık Şirketler
6-Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
7-Portföy Yönetim Şirketleri
8-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
9-TCMB
10-Derecelendirme Şirketleri
11-Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Sermaye Piyasası Araçları
Sermaye piyasasında yatırımcılar şu sermaye piyasası araçları ile yatırımlarını gerçekleştirirler;
1-Hisse (Pay) Senedi
2-Borsa Yatırım Fonu
3-Devlet Tahvili
4-Özel Sektör Tahvili
5-Özel Sektör Bonoları
6-Kira Sertifikalrı
7-Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
8-Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
9-Vadeli İşlemler Sözleşmeleri
10-Opsiyonlar
Gelir Dağılımı (Gini Katsayısı) Nedir ?

ibrahimtpl97
07 Haziran 2020
Sermaye Piyasası Nedir ?

ibrahimtpl97
07 Haziran 2020
Düşünce

dumbledore
09 Temmuz 2020