SCADA
SCADA Nedir?
SCADA sistemlerini tanıyacak olursak en başta kısaltmasının anlamına ve Türkçe karşılığına bakalım
“Supervisory Control And Data Acquistion (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama)”
İngilizce kelimelerin baş harfleri alınarak kısaltılması ile “SCADA” olmuştur. SCADA sistemleri çok geniş alanlara yayılmış tesislerin tek bir cihaz tarafından kontrol edilmesidir yazılımdan oluşmuştur tek bir cihaz yardımı ile bir çok cihazın kontolü ve izlenme işlemini yapabilmektedir.
Çok geniş kullanım alanı bulunmaktadır demiştim bunların bazılarını ve örneklerini inceleyecek olursak
Altyapı işlemleri = Su arıtma, gaz boru hatları, rüzgar santralleri gibi
Tesis tabanlı işlemleri = Havalimanları, gemiler gibi
Bu sıralamış olduklarım “SCADA” kullanım alanlarından bazılarıdır.

SCADA Sisteminin Özellikleri?

Sisteme ait olan elektriksel ve endüstriyel parametrelerin tek bir cihazdan kontrol ve izlenmesinin yapılbilir olması
Set edilen değerler için geri bildirim alabilmek
İstenen değerlerin kaydının yapılması
Grafik izleme ve kaydetme
Enerji tasarrufu sağlaması
Detaylı enerji tüketim çıktısı
Genel enerji tüketim çıktısı
İstenilen noktanın yük kontrolü yapılabilirliği
Öncelik sırası belirleme
Arıza takibi
Grafik arayüz

SCADA Sistemlerinin Üretim Sürecinde Kullanımının Getirdiği Yararlar?

SCADA sistemleri tek bir cihaz ile birçok cihazı makineyi kontrol edip onların izlenmesini sağladığı için üretime olan katkısı yüksektir
Bunları sıralayacak olursak
Kullanıcı tarafından önceden ayarlanmış işletme simülasyonu bu ekranda işletme ile ilgili detaylı bilgi bulunması
Yapılacak olan işlerin bir bilgi ekranına yetkili tarafından girilerek işi yapacak olan kişilerin bilgilendirilmesi
Sistem için gerekli parametrelerin girilebileceği bir ekrana sahip olması
PID parametrelerinin girilebileceği ve kontrol edilebileceği bir ekrana sahip olup anlık kontrol yapılması
İşletme ile ilgili bilgileri gerçek zamanlı görünmesi ve ona göre işlerin yapılması
Anlık ve genel bilgiler alınıp işlerin detaylı ve genel denetlenebilmesi
Otomatik çalışan sisteme SCADA ekranından anlık manuel olarak müdahale yapılabiliyor olması
Alarm ve benzeri durumların kaydını yapıyor olması
İleri düzey kalite kontrol

Hangi Üretim Sektörlerinde Ve Ne Amaçla Kullanılır?

Su
Doğalgaz
Atık su arıtma tesisleri
Elektrik santralleri
Gibi sistemlerin takibi ve sürdürebilirliğini sağlamak amacı ile
Havalimanı
Liman
Tren
Otobüs terminalleri
Gibi alanların kontrolü amacı ile
Fabrika
Sanayi
Otomasyon
Gibi alanların mekanik sistemlerinin takibi amacı ile

Türkiye ve diğer ülkelerden kullanım alanlarına ilişkin örnekler?

Türkiye’de bir çok alan da kullanımı bulunan SCADA sisteminin başlıca örneklerini sıralıyacak olursak
Doğalgaz hatlarında
Elektrik üretim ve dağıtımında
Su ve kanalizasyon depolarında
Pompa istasyonlarında ve ölçüm noktalarında
Diğer ülkelerdeki SCADA sisteminin başlıca örneklerini sıralayacak olursak
Kimya endüstrisinde
Doğalgaz ve petrol boru hatlarında
Petrokimya endüstirisinde
Elektrik üretim ve iletim sistemlerinde
Elektrik dağıtım tesislerinde
Su toplama, arıtma ve dağıtım tesislerinde
Hava kirliliği kontrolünde
Çimento endüstrisinde
Otomotiv endüstrisinde
Bina otomasyonunda
Proses tesislerinde

SCADA sistemlerini genel olarak kullanım alanlarını ele alacak olursak endüstri ve otomasyon sistemlerinde kullanılmaktadır.

Esnek Üretim Sistemleri

asilcan
11 Nisan 2022
Sanal Üretim

asilcan
22 Haziran 2021
Akıllı Sensörler

asilcan
09 Mart 2021