RSA Şifreleme Yöntemi
Günümüzde web siteleri şifreleri nasıl gizliyor
RSA Şifreleme Yöntemi
RSA şifreleme yönetimi aslında bir zorunluluktan doğmuştur . Önceden kullanılan şifreleme
yöntemlerinde temel bazı sorunlar vardır.Bunlar en önemlisi ise şifreyi çözmekte kullanılan
yöntem.Algoritma gereği şifreyi çözme işleminde , şifreleme işleminde ki anahtar kullanıyor ama RSA
şifreleme de iki anahtar olduğundan şifrelemede kullanılan herkesin bildiği açık anahtar değil de
sadece kişinin belirlediği anahtar kullanılıyor.Bu RSA şifrelemesinde kullanılan algoritmada birçok
yöntemden yararlanılmış hız ve güvenlik konusunda ama diğer eski yöntemlere göre de olumsuz
yanları da var tabii.Mesela b yöntemde kullanılan kişiye özel anahtarın kaybolması durumunda farklı
bir yolla şifreyi çözmek mümkün değildir ama diğer yöntemlerde anahtar herkese açık olduğundan bu
çokta sorun teşkil etmiyor.
Anahtar oluşturma algoritması şu şekildedir:
• P ve Q gibi çok büyük iki asal sayı seçilir.
• Bu iki asal sayının çarpımı N = P.Q ve bu bir eksiklerinin ?(N)=(P1)(Q-1) hesaplanır.• 1’den büyük
?(N)’den küçük ?(N) ile aralarında asal bir E tamsayısı seçilir.
• Seçilen E tamsayısının mod ?(N)’de tersi alınır, sonuç D gibi bir tamsayıdır.
• E ve N tamsayıları genel anahtarı, D ve N tamsayıları ise özel anahtarı oluşturur.
Genel ve özel anahtarları oluşturduktan sonra gönderilmek istenen bilgi genel anahtar ile
şifrelenir.Şifrelenecek bilginin sayısal karşılığının E’ninci kuvveti alınır ve bunun mod N deki karşılığı
şifrelenmiş metni oluşturmaktadır. Genel anahtar ile şifrelenmiş bir metin ancak özel anahtar ile
açılabilir. Bu yüzden şifrelenmiş metin, yine aynı yolla, şifrelenmiş metnin sayısal karşılığının D’ninci
kuvveti alınır ve bunun mod N deki karşılığı orijinal metni oluşturur.Bu algoritmada iki asal sayının
çarpımını kullanarak anahtar oluşturulmasının sebebi, iki asal sayının çarpımını asal çarpanlarına
ayırmak asal olmayan sayıları ayırmaktan daha zorlu olmasıdır.Formül işleme koyulduğunda en çok
zaman alan süreç, üst alma ve mod bulma işlemleridir. Süreci hızlandırmak için E değerinin küçük ya
da hesaplanması kolay bir değer seçilebilir. Bu da yukarıda bahsettiğimiz gibi değerin küçüklüğü ve
tekrarlı kullanılması güvenliği azaltmaktadır.Bu şifreleme de Öklid algoritması ve modüler üs alma
metotları kullanarak, büyük sayılarla kısa sürede işlem yaparak şifrelenme yapılmaktadır.
Floating Point

ecceebukcu
04 Mayıs 2019
Oyun Oynayarak Para Kazanmak İster Misin?

katon1913
18 Ağustos 2019
Fizyoterapi Okumak

xakgunx
17 Ağustos 2019