Moleküler Biyoloji Ve Genetik Nedir?
Moleküllere indirgendiği zaman moleküler biyoloji ortaya çıkmaktadır.
Biyoloji yaşayan organizmanın yapılarını,işlevlerini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.Matematik,fizik,kimya,biyoloji,laboratuvar,biyolojinin prensipleri,laboratuvar teknikleri ve bilimsel metotlar gibi konularda eğitim verirler.
Programın Amacı:Moleküler biyoloji ve genetik progamının amacı ,genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.
Programda Okutulan Belli  Başlı Dersler:Moleküler biyoloji ve genetik programında biyoloji,kimya,matematik ve bilgisayardan başka elektrik ve manyetizma,mikrobiyoloji,fizyoloji,gen moleküler biyolojisi,gen mühendisliği uygulamaları gibi dersler okutulmakta, staj ve bitirme projesi yapılmaktadır.
Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Moleküler biyoloji ve genetik programını bitirenlere 'Moleküler Biyolog' ünvanı verilmektedir.Moleküler biyologlar hastanelerde,sağlık koruma enstitülerinde,ıslah merkezlerinde,ilaç endüstrisinde görev alırlar ve laboratuvarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi,genetik yapının özümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaparlar.
Çalışma Alanları: Moleküler biyologlar üniversitelerin ,fen,tıp,ziraat,eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler.TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı ,çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında yönetici olarak görev alabilirler.Bu bölümün esas amacı ,uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerini bu amacı gerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktadır.
Pelerinsiz Kahramanlar

marselin
05 Nisan 2020
İnsanlık Namına

bedirhak
04 Nisan 2020