KPSS 
KPSS NEDİR?
Kamu Personel Seçme Sınavının kısaltması olan KPSS'ye devlette memur olmak isteyenler başvurabilir. KPSS sınav türüne göre  en az lise mezunu; önlisans üniversite ve lisans üniversite mezunu adaylar başvurabilir.  Genel olarak kpss'e ikiye ayrılır: KPSS A ve KPSS B grubu 
KPSS A SINAVI?
KPSS A sınavına 4 yıllık üniversite mezunları yani lisans mezunu adaylar başvurabilir. KPSS A sınavı her yıl yapılan bir sınavdır. peki kpss a sınavında  hangi meslekler bulunur. Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacakları kapsar. (öğretmen, müfettiş, mühendis,uzman ve denetmen gibi) KPSS sınavı Genel yetenek + Genel Kültür + Alan ( öğretmen olacaksa ÖABTye, İİBF mezunuysa (hukuk+iktisat+maliye+muhasebe+istatistik+çeko+işletme+kamu yönetimi) )Derslerinden oluşmaktadır. yaklaşık kpss puan türü olarak 120 puan türü bulunmaktadır. 
KPSS B SINAVI?
Her çift yılda bir yapılan devlette memurluk yapmak isteyenlerin girdiği bir sınavdır. Bu sınav  sadece Genel yetenek + Genel kültür sınavından oluşur. 60+60=120 sorudan oluşur. Genel yetenek= Türkçe + Matematik , Genel kültür=Tarih+Coğrafya+Vatandaşlık+Güncel soru  derslerinden oluşmaktadır.  Devlette düz memurluk isteyen kişilerin girdiği sınavdır. Sınav puan türü ise P3 tür.
Gelecek Kaygısı

enesbilircom
26 Ekim 2020
Aşka Teslim Olma; Git Söyle Ona

emirhanacar07
19 Kasım 2020