İhtişamın Izdırabı
Göğüs gerdiğim dolular için bir övgü niyetinde,
Onlarda duyacak elbet, şerefim üzerine ettiğim yeminlerle 
Bugünün destansı savaşlarında pelerinsiz kahraman, sıkı düşman 
Amazondan yerli bir kabileden olacağım gerekirse.
Hiç olmadığı kadar geçmişin ihtişamlı günlerinden kalma hırsım üzerimde,
Öfkeyle dövdüm kalemimi, kader yapacak geri ödeme.
Boşuna arama benden geriye kalan
Uzak ve yakın, sıcak ve soğuk şekilsiz bir malzeme.
Tek kişilik bir örgüt bekliyor mahzende,
Sevgi dolu ruhları bekledi, geciktikleri için kendini şuçlar her kelime.
Dövdüğü kalemi kendine saplar pelerinsiz kahraman,
Acıyla bağlanır yollar birbirine.
Serbest bırakıldı sıkı düşman, bulacak bir hazine
Yatırır belki bu birikim onu ana kucağı gibi bir madene,
Beslenir bu cüratkar  beyin elde ettiği zaferlerden 
Referansı yüksek, kişiliği aşağılık tutacak çetele.
Buğulu camın ardında korkunun silueti, bu bahar yeşeriyor sadece öfke,
Piyonun şerefli yolculuğu yıkılacak önündeki her bir kale,
Oturdu geceyi dinlemeye, kararsız karar verdi gün doğmadan.
Öfkeyle  övgü niyetinde, huzura erecek sonra ölümle gelen dehşete.
Mükemmeliyeti Ararken Kaybolmak

matmazay
12 Haziran 2019
Ben Yaşıyorum

matmazay
13 Mayıs 2019