İftira Neden Atılır 
     İnsan neden yalan yere masum bir insanı suçlar? İftira atmak iftiracıya nasıl bir haz verir? Nedir bu kuru iftira dedikleri? Yoksa iftiranın kökeninde müfterinin bizzat kendisi mi vardır? 

      İftira atmak yani asılsız suçlamalarla bir insanı incitmek, zor duruma düşürmek, onurunu zedelemek, aşağılamak ve insanların gözünden düşürmek, maddi manevi ona zarar vermek çok çirkin bir davranıştır. 

      İftiranın kökeninde bilinçaltındaki intikam duygusu yatar. İftiracı kendisini inciteceğini umduğu suçlamaları, özellikleri, ithamları iftira attığı kişiye yakıştırır daha doğru bir tabirle yapıştırır (!) “çamur at izi kalsın” mantığıyla karalamaya çalışır. İftira atmak bir insanı incitmenin, onun inandırıcılığını ortadan kaldırmanın en sinsi ve çirkin yoludur. Üstelik atılan iftira bir ayna gibi kişinin bilinçaltını yansıtır. Bastırdığı duygularını, gizlediği suçlarını, günahlarını, hırslarını ve hayallerini yansıtır. Evet iftiralar hayalleri yansıtır çünkü bunlar karşıdaki insanı görmek istediğiniz şekilde tasvir eden asılsız suçlamalar başka bir deyişle hayallerdir. 

      Kuşkusuz iftira atmak insanoğlunun sahip olabileceği en kötü alışkanlıktır. Evet iftira bir tür alışkanlıktır. Bazı insanlar iftira atmaktan tarifsiz bir zevk alırlar. İftira, bastırılmış duygularının dışavurumu gibidir, onları zehir akıtır gibi rahatlatır. 

      İftira, iftiracının iftira attığı kişinin masumiyetinden, dürüstlüğünden ve inandırıcılığından korktuğunun, çekindiğinin çok açık göstergesidir. İftira bu anlamda bir tür psikolojik savaş yöntemi olarak karşımıza çıkar. Bir insanı susturmanın, konuşsa da sözlerinin tesirini azaltmanın yolu o insanın inandırıcılığını zedelemek yani ona en olmadık iftirayı atmaktır. Buradaki amaç şudur; “öylesine uzak bir yalan atmalı ki bu kişi kendini savunurken dahi bu çamura saplanıp kirlensin”. Politikacılar, sanatçılar, halka mal olmuş insanlar, başarılı iş adamları ve iş kadınları, “meyve veren ağacı taşlarlar” misali zaman zaman iftiraya uğramaktadırlar. Oysa atılan iftiralar daima iftirayı atanların ayna misali kendi bakış açılarını yansıtmaktadır. Örneğin dolandırıcılık yapan veya buna niyet eden biri karşısındaki herkesin böyle bir kartı olduğu fikrine kapılarak onu dolandırıcılıkla suçlar. Ya da gayri ahlaki bir hayat süren bir insan ister istemez bu hayat anlayışını iftiralarıyla açığa vurur. Kaldı ki “yansıtma” çok bilinen bir psikolojik savunma mekanizmasıdır. 

      Unutulmamalıdır ki; “güneş balçıkla sıvanmaz”, yalan ve iftira ile kurgulanmış bir hayat mutlaka açık verir, çelişkilerin ve detayların içinde boğulur ve bu çirkin sözler iftira atanın kendisine döner, ayağına dolanır. İftirayı atmak kadar, bu asılsız sözleri yaymak ve şahit olmadan, hiçbir bilgiye dayanmadan bir yalana çanak tutmak çok büyük bir suçtur. 

      İftira ancak kendini ispatlayamayanların yada sizi çekemeyenlerin kirletmek için yaptığı pis bir durumdur.Asıl konu arkadaşlarınızı yanlış yönlendirip size karşı cephe almasını sağlamaktır.Somut olarak gösterdiği hiçbir şey yokken bir insanı karalamak ancak seviyesi düşük insanların işidir.Allah büyüktür bir gün o da aynı şeyle karşı karşıya kalır inşallah. 

     Hakkınızda işlem yapmaya yetkili resmi makamlar şikayet veya ihbar edilmesi lazım . İnsanlar sizin hakkınızda yapmadığınız bir suçu kendi aralarında konuşuyor ise burada iftira değil hakaret suçu oluşur.Adli makamlara yahut hakkınızda işlem yapmaya yetkisi bulunan idari bir makama şikayet edilmişse o zaman iftira suçu kapsamında değerlendirilebilecektir.Bu makamların sizin hakkınızda bir işlem yapıp yapmaması önemli değildir,önemli olan haksız yere resmi makamlara şikayet edilmiş olmasıdır. 

      O durumda siz onu (iftirayı) dillerinizle aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylediniz ve bunu kolay sandınız; oysa o Allah Katında çok büyük (bir suç)tür. Onu işittiğiniz zaman: "Bu konuda söz söylemek bize yakışmaz. (Allah'ım) Sen yücesin; bu, büyük bir iftiradır" demeniz gerekmez miydi? (Nur Suresi,15-16) 
Eğer Birine İftira Atıp Vicdansızlık Edersen, 
Bu Seni Ölünceye Kadar Düşündürür, 

 Başkalarının Emeğiyle Kazandıkları Onurlu ve Kararlı Durusu, 
Onursuzluk Yaparak, İftiralarla Karalamak İnsanlığa İhanettir. 

 1) Kar gibi olsan yine iftiradan kurtulamazsın. 
 2) İftira kötü köpek gibidir, kaçanın ardından ürür, pervasızlıkla yüzüne baktın mı sesini keser. 
 3) İkiyüzlülüğü, dalkavukluğu beceren, iftirayı da becerir. 
 4) İftira eşek arısına benzer, onu ilk vuruşta öldüremeyecekseniz, hiç dokunmamak daha iyidir. 
 5) İftira, kılıçtan daha zalim silahtır, çünkü iftiranın açtığı yaralar hiç kapanmaz. 
 6) İnsan iftirayı ancak önem vermemekle yenebilir. İftira edileni değil, edeni kirletir. 
 7) Bir iftira başka iftiralar doğurur ve yerleştiği yerde ebediyen kalır. 
 8) Maksat iftira atmak olduktan sonra, söylenecek söz mü bulunmaz, fazilet bile iftiranın ekmeğine yağ sürer. 
 9) İnsan genellikle başkasına sürmek istediği çamura bulanır. 
 10) İftira atan`da ne suçluluk duygusu, ne arlanmak, ne utanmak, nede onur vardır, tek bir mesleği vardır, oda İnsanlık düşmanlığıdır.
Aşık Olan Bir Pişman Ya Olmayan

enescgrc
22 Aralık 2018
%100 Beyin Gücü Mümkün Mü ?

enescgrc
16 Aralık 2018