Endüstriyel Futbol
Futbolun Gelişimi
     Futbol endüstrisi, yıllar boyunca bazı stratejik ve sistemli adımların atılması sonucunda  meydana gelmiştir. Bu bağlamda, profesyonelliğin kabul edilmesi, büyük stadyumların inşa  edilmesi, iktidarların oyuna yönelik ilgisi, futbolun ulus devletlerin simgelerinden birine  dönüşmesi, futbolla bağlantılı olan yeni endüstrilerin gelişmesi (bahis, spor malzemelerinin  popülerleşmesi, medyaya ilginin artması vs.) gibi birçok faktör oyunun ekonomik değerinin  yükselmesinin nedenleri arasında sayılabilir. 
     Futbolun endüstrileşme süreci hızlandıkça, futbol ekonomisi büyümüş; acımasız bir rekabet  ortamının varlığı, futbol sahaları için de geçerli olmuş; artık sadece oynamak ve haz almak  değil, kazanmak ve başarmak ön plana çıkmıştır. Endüstriyelleşmeyle birlikte bir yatırım  alanına dönüşen futbol, artık salt sonuç ve sonuç üzerinden elde edilecek rant için oynanır 
hâle gelmiştir. Futbol sonuç odaklı bir oyuna dönüştükçe hataları en aza indirmek için yeni uygulamalar devreye sokulmuştur. 
      Çok sayıda sektörü içinde barından ve 21. yüzyılın başından itibaren dev bir endüstri hâline gelen 
futbolun, ekonomik değerini koruyabilmesi için teknolojiyi kullanması zorunludur.


Aradaki Adam Saldırısı

darkblue
04 Mayıs 2019
Dos Saldırısı

darkblue
04 Mayıs 2019
Dizi Önerisi(Kıngdom)

darkblue
02 Mayıs 2019