Analitik Düşünme ve Problem Çözme Becerisi Edinme
Analitik Düşünme Üzerine Bir İçgörü
Analitik düşünme yetisini; olayları, kavramları ve süreçleri enine boyuna irdeleyebilme becerisi olarak nitelendirebilirim. Elbette bu tanım öznel bir yaklaşımın sonucu. Olaya dilbilimsel açıdan bakacak olursak analitik kelimesinin kökenine, yani analysis'e gitmemiz gerekecek. Çoğu akademik kavram gibi Latince köklere sahip olan analysis kelimesi, ana-(boylu boyunca) ve lysis-(çözmek, sökmek) ifadelerinin birleşiminden oluşup orijinal dilinde parçalamak veya bağını çözmek manalarında kullanılıyor. 
Peki nedir analitik düşünme becerisi? Neden önemlidir? 
Tanımında geçen parçalamak ve sökmek kelimeleri beyhude değil. Ortada bir olay var farzedelim, bir süreç veya nasıl olduğu o an itibariyle muamma olan bir olaylar silsilesi. İlk olarak bu olayları bilinçli bir gözlemcinin tanıklığı ile anlaşılması gereken veriler bütünü şeklinde nitelendiriyoruz. 
Bu yazının soyut tonlarını biraz seyreltip sizlere daha açıklayıcı ve öğretici olması düşüncesiyle bir örnek üzerinden ilerlemek istiyorum; gökkuşağının oluşmasını ele alalım.
Günümüzde etraflıca bilinen gökkuşağında farklı renklerin oluşumu fenomeni elbette buna şahit olan ilk insanlar tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştır. Ta ki birisi çıkıp da ben bu gördüğüm şeyi neden görüyorum sorusunu sorana ve bunun peşine düşmeye karar verene kadar. 
Bu "neden" sorusu merak kaynaklı olup başlı başına analitik düşüncenin bir unsuru değildir, olsa olsa bir katalizörü olabilir. Analitik düşüncenin asıl silahı "nasıl" sorusudur, sizi bir aşamadan alır diğerine taşır. 
Devam edecek...
Mühendisliğin Farzları

feller199
03 Şubat 2021
Deepweb Hakkında Bilinmeyenler

abdussamedkadas
02 Şubat 2021