Akıllı sensörler
Akıllı sensörlerin öncelikle yapısına bakacak olursak çift yönlü haberleşme arayüzlerine ve kullanıcı isteğine bağlı yazılım fonksiyonlarına sahip olduğunu görüyoruz. Makineye kusursuz bir şekilde entegre olan akıllı sensörler otomatik izleme ve yapılandırma özellikleri ile prosesin hızlı, güvenilir, daha kolay bir şekilde işlemesini sağlayacaktır. Bu konuya bir örnek verecek olursak; büyük ölçekli bir doğalgaz kombine çevrim santralindeki x numaralı makineyi izleyen y numaralı basınç sensörünün arıza durumuna geçtiğini ve kontrol odasında bulunan görevlilerin bu durumu fark etmediğini düşünelim. Böyle bir durumda makine shut-down’a geçecek ve elektrik enerjisi üretiminde aksama yaşanacaktır. Ancak akıllı sensör kullanıldığında bu arıza önceden online olarak sistemle ilgili olan görevlilere bildirilecek ve arıza öncesi sisteme müdahale edilebilecektır.

Akıllı sensörlerin sağlayacağı avantajları:
 1. Tak – Çalıştır mantığına dayanan kolay entegrasyon ve makine ile kusursuz uyum
2. Maksimum faydalanma ile anlık ve sürekli olarak verileri izleyebilme – çift yönlü iletişim
3. Makine performansında ve sistemin toplam veriminde artış
4. Olması muhtemel arızlar hakkında önceden bilgi sahibi olma ve müdahale etme imkanı
5. Sisteme önceden müdahale sonucunda hızlı ve kolay değişim ile prosesin en verimli şekilde işlemesini sağlamak olarak sıralayabiliriz.
Akıllı sensörleri özetleyecek olursak:
Daha az insan gücüne gerek duymakla birlikte diğer sensörlere oranla daha küçükler ve daha çok işi bir arada yapabiliyorlar isminden de anlaşılacağı üzere "akıllı sensörler" bir iletişim kanalı kullanarak çift yönlü haberleşme sağlayabiliyorlar ve bu sayede yapılacak iş daha hızlı yapılabiliyor
Scada

asilcan
22 Haziran 2021
Esnek Üretim Sistemleri

asilcan
11 Nisan 2022
Sanal Üretim

asilcan
22 Haziran 2021