umutcankemal

Mp.
(Yapılan Görev Yok)

Yaratıcı ve hızlıyım

Burayı yalnızca kurumsal hesap görebilir
Teklifler ve yorumlar
Kişisel bilgiler -
Oturumlar

Kişisel Bloğu - Yazmış Olduğu Yazılar

Herhangi bir yazı yazmamış

Yetenekleri - Takip Ettikleri

Grafik Tasarım

Eğitim Bilgileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mezun (2019)

Turizm (Lisans)