melihkelese

Mp.
(Yapılan Görev Yok)

Öğrenciyim ve bir gelirim yok

Burayı yalnızca kurumsal hesap görebilir
Teklifler ve yorumlar
İletişim bilgileri -
Oturumlar

Bu kullanıcımızın telefon ve mail adresi gibi iletişim bilgilerini görüntülemek var olan bir adet coininizi düşürecektir.

Coinleriniz :

Yetenekleri - Takip Ettikleri

Logo Tasarımı

Eğitim Bilgileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Okuyor (2022)

Bilgisayar Programcılığı (Ön Lisans)