mehhendiss

Mp.
(Yapılan Görev Yok)

Burayı yalnızca kurumsal hesap görebilir
Teklifler ve yorumlar
Kişisel bilgiler -
Oturumlar

Kişisel Bloğu - Yazmış Olduğu Yazılar

Herhangi bir yazı yazmamış

Yetenekleri - Takip Ettikleri

Deep Learning

Eğitim Bilgileri

Fırat Üniversitesi
Mezun (2019)

Bilgisayar Mühendisliği (Lisans)