eniscan

Mp.
(Yapılan Görev Yok)

Duran her zihin körelir durmak yerine parıldatmak lazım

Burayı yalnızca kurumsal hesap görebilir
Teklifler ve yorumlar
İletişim bilgileri -
Oturumlar

Bu kullanıcımızın telefon ve mail adresi gibi iletişim bilgilerini görüntülemek var olan bir adet coininizi düşürecektir.

Coinleriniz :

Kişisel Bloğu - Yazmış Olduğu Yazılar

Herhangi bir yazı yazmamış

Yetenekleri - Takip Ettikleri

Matematik Soru Çözümü Şiir Yazmak

Eğitim Bilgileri

Dumlupınar Üniversitesi
Mezun (2019)

Eem (Lisans)

Dumlupınar Üniversitesi
Mezun (2019)

Eem (Lisans)

Dumlupınar Üniversitesi
Okuyor (2022)

Eem (Lisans)