busragecgel

Mp.
(Yapılan Görev Yok)

Burayı yalnızca kurumsal hesap görebilir
Teklifler ve yorumlar
İletişim bilgileri -
Oturumlar

Bu kullanıcımızın telefon ve mail adresi gibi iletişim bilgilerini görüntülemek var olan bir adet coininizi düşürecektir.

Coinleriniz :

Yetenekleri - Takip Ettikleri

Deneme Yazmak Şiir Yazmak Yazarlık

Eğitim Bilgileri

İnönü Üniversitesi
Mezun (2017)

Maliye - Türkçe (Lisans)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Okuyor (2021)

MALİYE (Yüksek Lisans)