Vaka Pazar Analizi Swot Vs

Son Teslim Tarihi: 24 Aralık 2020 16:00
Sunum Hazırlama
Siz Uç Seyahat strateji biriminde 1 yıldan beri çalışıyorsunuz. Bu çalışmada strateji birimi çalışanı olarak sizden aşağıda bilgileri verilen şirket, ürün ve pazarla ilgili bir çalışma yapmanız ve bir 10 yansılık bir sunum hazırlamanız beklenmektedir. Uluslararası arenaya çıkmak isteyen şirketiniz geçtiğimiz yılı belirli bir başarıyla kapatmıştır, ancak sektörde rekabet artmakta, ve kar marjları düşmektedir. Dünyadaki değişimleri / gelişim ve trendleri değerlendirerek şirketin nereye evrilmesi gerektiğine ilişkin beyin fırtınası yapıp üst yönetiminize bir sunum hazırlamanız talep edildi. Sunumda ilk olarak mevcut durumunuzu belirlemeniz, güçlü yönler ve gelişim alanlarınızı tespit etmenizi ikinci olarak da Uç Seyahat’in gelecekte atması gereken adımlara ilişkin fırsat ve tehditleri göz önünde bulundurarak bir öneriler listesi hazırlamanız istenmektedir.
Sizden beklenen mevcut durum analizi ve aksiyonları içeren yani iki bölümden oluşan bir raporu sunum şeklinde hazırlamanızdır. Raporunuzun hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler konuları aşağıda bulabilirsiniz:
• Rapor sunumunuz en fazla 10 yansı (slayt) olmalıdır.
• Raporunuz yaratıcı ve ikna edici bir üslup içermelidir.
• Konuyla ilgili araştırmalarınıza dayanan ek kaynaklara dayalı olarak hazırlanmalıdır. Oluşturacağınız fikirler, kanıt ve örneklerle desteklenmelidir.

Eklenen dosyaları görmek için giriş yapınız !

Bu Görev Yayında Değil

Yorumları görmek için giriş yapmalısın !