SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KANTİTATİF TEKNİKLER

Son Teslim Tarihi: 25 Şubat 2021 19:00
Bütçe: ~220 TL
Sağlık İşletmelerinde Kantitatif Teknikler
Sağlık İşetmelerinde kantitatif Teknikler dersi için ödev olarak; bir hastane yöneticisi olarak karar vermeniz gerekmektedir. Çözmüş olduğumuz örneklere benzer şekilde (örnekteki yer alan bütün rakamlar size ait olacak yani kimsenin sonucu kimseyle aynı olmayacak) aşağıdaki verilen konularda soru hazırlamanız ve çözüm yapmanız gerekmektedir

1. Kuruluş yeri seçme yöntemleri konusu dahilinde Maliyet hacim kar analizi yöntemi ile 4 farklı kuruluş yerinden ideal kuruluş yerini seçiniz.

2. Sağlık kurumlarında bölümlerin yerleşim düzenlemesi dahilinde 7 farklı poliklinik belirleyerek (A=Kesinlikle yakın olmalı, E= Yakın olması çok önemli, I= Yakın olması önemli, U= Yakın olmaları önemsiz, X= kesinlikle yakın olmamalı ilişkilerini dikkate alarak ve kurulacak toplam alanı ve her poliklinik için gerekli alanları vererek ) bölümlerin uygun şekilde yerleşim şeklini çiziniz.

3. Verimlilik yönetimi konusu kapsamında girdilerin standartlaştırılmasından beceri karmasına göre standartlaşma ile ilgili (lise, lisans ve yüksek lisans ile ilgili ağırlıklandırma uygulayarak) farklı bölümlerin verimlilik değerlerini hesaplayınız

NOT: Ödevler Word olarak sisteme yüklenecek yazım kurallarına ve düzene dikkat edilecek.

Bu Görev Yayında Değil

Yorumları görmek için giriş yapmalısın !