NESNEYE YÖNELİK ANALİZ DERSİ

Son Teslim Tarihi: 18 Kasım 2020 12:00
Bütçe: ~70 TL
Bilgisayar Java Nesne Yönelimli Prog. (OOP) Bilgisayar Yazılım Uml
Aşağıdaki şartları taşıyacak bir UML sınıf diyagramı örneğini Eclipse, Netbeans veya IBM Papirus vb.
bir ortamda hazırlayarak sınıf diyagramından program kod şablonuna otomatik kod dönüşümünü
gösterecek bir sunum (ppt vb.) dosyası hazırlanacaktır. Detayları konuşabiliriz
Eklenen dosyaları görmek için giriş yapınız !

Bu Görev Yayında Değil

Yorumları görmek için giriş yapmalısın !