Java Proje

Son Teslim Tarihi: 04 Ocak 2018 23:59
Java
Size aşağıdaki ödev yaptırmak istiyorum.
Bu ödevi Java dilinde istiyorum. 5 Ocak gününne kadar teslim edilmesini istiyorum.
Aşağıda gerekli açıklamayı yazdım.
Gerekli dosyaları da size ekte gönderiyorum.

Prim algoritması

Bu algoritma Prim's.pdf dosyasında verilmiştir.
Algoritma buna benzer olmakla beraber bazı değişik yönleri vardır.

- Bu algoritmada data dosyaları okunacak
(verilerde ilk rakam vertex, ikinci rakam kenar sayısını verir.)
Düğümler kuyruk yapısında tutulacak

- Başlangıç düğümünün ağırlığı 0 olacak. Diğerleri sonsuz (bilinmiyor)
Düğümler min heap te tutulacak
Fiziksel gerçekleştirim min heapte olacak
(ağırlıklarına göre min heap te yer alacaklar)

- Hangi düğümün kaçıncı sırada yer aldığını bulacak bir dizi olacak.
(bu diziye W diyelim)

- Heap yapısında bir önceki elemanın ne olduğunun bilgisi ayrı bir dizide tutulacak
(bu diziye X diyelim)

Decrease key metodu için istenilenler:

- MinHeapten bir düğüm alınınca heap in amacı gereği, gerekli yerdeğiştirmeler
yapılacak ve bu değişiklikler sonucu X dizisinde gerekli güncellemeler yapılacak.

-MinHeapten bir düğüm alınınca W dizisindeki elemanlar da güncellenecek alınan
düğümden sonra dizinin boş kalan yerine - yada # gibi bir işaret olacak.

- Ayrıca dizinin elemanlarının kuyrukta olup olmadığına dair ayrı bir dizi tutulacak.
((bu diziye K diyelim))
- Eğer ilgili düğüm kuyrukta varsa K dizisi ilgili düğüm için TRUE değerini,
değilse FALSE değerini tutacak


Bu algoritmanın çalışma süreleri kaydedilecek ( 13.2sn gibi)
Bu algoritmalar kodlanırken mümkün olan her yere yorum satırı olacak

Çıktı şu şekilde olacak

Algoritma data1 için: 13.245 sn
Algoritma data2 için: 28.769 sn
Eklenen dosyaları görmek için giriş yapınız !

Bu Görev Yayında Değil