Globalization Konusu İle İlgili Bir Sayfalık Poster Hazırlama

Son Teslim Tarihi: 09 Şubat 2021 20:00
İngilizce Poster Tasarım Globalization International Relations
What went wrong with globalization and what to do in order to remedy it? konusunda küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve politik sonuç ve problemlerini de göz önüne alarak sürdürülebilirliği sağlamak adına çözümler sunulan giriş gelişme ve sonuç ve kaynakça içeren max 1 sayfa (max1500) kelime bir poster hazırlamak gerekiyor. Detayları ve fiyatı konuşabiliriz. Poster ingilizce dilinde hazırlanacaktır.

Bu Görev Yayında Değil

Yorumları görmek için giriş yapmalısın !