[]

Facebook Reklam Uygulamaları (Örneklerle İnceleme)

Son Teslim Tarihi: 26 Mayıs 2019 22:00
Bütçe: ~100 TL
1) Giriş, 2) Literatür (Alt başlıklar italik ve alt çizgili olarak bölümlendirilmeli)
3) Uygulama 4) Bulgular 5) Sonuç 6) Referanslar

Ortalama 10-12 sayfa referanslar gösterilerek yazılmalı kişisel fikir ve cümlelerde olmalı.
12 Times Newroman format,1.5 satır aralığı, sağa sola dayalı normal sayfa düzeninde yazılmalıdır.

Bu Görev Yayında Değil

Yorumları görmek için giriş yapmalısın !