Calculator For FPGA

Son Teslim Tarihi: 27 Nisan 2019 23:00
Şehir: ANKARA
Analog/Digital Circuit Design
System verilog kullanılarak aşağıda verilen tanıma uygun Hesap Makinesi tasarımı:

"The purpose of the project is to build a simple calculator using a keypad, seven-segment
display, and FPGA on Basys 3 board. The calculator would be able to add, subtract, multiple, and divide 8 bit numbers. The project is an example of interfacing multiple components and performing computations on the FPGA."

Projenin dokümanını ekliyorum. Projede yazan tarihin aksine, projenin Nisan ayının sonunda elimde olmasını istiyorum.
Eklenen dosyaları görmek için giriş yapınız !

Bu Görev Yayında Değil