Böp Ööp Kücük Bir Animasyon

Son Teslim Tarihi: 25 Kasım 2021 23:00
Video ve Animasyon
bir BÖP nı ÖÖP olarak ya da diğer çoklu ortam programları olarak herhangi bir konuyu seçerek bildikleri bir yazılımı paketini kullanarak ilkelere uygun tasarlayıp, geliştireceklerdir

Bu Görev Yayında Değil