Assembly Mantıgını C++ Uygulamak

Son Teslim Tarihi: 03 Mayıs 2019 20:00
Bütçe: ~200 TL
Assembly C++ Programlama Mikroişlemci
Karakter dizisi işlevlerinden olan find, bir karakter dizisi içinde verilen diğer bir karakter dizisini arayarak bulursa bulduğu başlangıç pozisyonunu, bulamazsa -1 döndürmektedir. Komut satırından parametre olarak verilen dosya adı ile çalıştırıldığında, açtığı metin dosyadaki her satırdan okuduğu iki karakter dizisinin birincisi içinde ikincisini bulursa bulduğu karakter pozisyonunu, bulamazsa -1 değerini ekrana yazan bir C++ konsol uygulaması geliştirmeniz gerekmektedir. C++ uygulamanız karakter dizisi aramayı C++ karakter dizisi işleme işlevlerinden find ile değil, x86 Assembly dili ile geliştireceğiniz işlev ön-ürünü (fonksiyon prototipi) int find(String1, String2) olan işlevle gerçekleştirmelidir.
Eklenen dosyaları görmek için giriş yapınız !

Bu Görev Yayında Değil