AİT Powerpoint Sunumu Hazırlama

Son Teslim Tarihi: 28 Kasım 2020 13:12
Bütçe: ~100 TL
Sunum Hazırlama Powerpoint Power Point Sunum Sunum Yapma Microsoft Power Point Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi
Bu haftaya kadar işlenilen konular arasından bir konu seçilerek;
- 30 slaytı geçmeyecek.
-Times New Roman yazı puntunda
-Sadece İnternet siteleri değil kaynak kitaplardan da yararlanılacak
- Görsel malzemeden yararlanılmalı
- Sunum içinde alıntılar ve sunum sonunda kaynakça gösterilecek
- Sunum içinde, slaytlar da kaynakça gösterilmelidir.
- Sunum sonunda Kaynakça örnekteki gibi soyadı albatik sırasına göre, yayın evi, yayın yeri ve yayın yılı gösterilerek verilecek.
Akşin, Sina, 100 Soruda Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1980.
İnternet sitelerinden alıntılarda mutlaka erişim tarihi verilecek Örnek:
www. tarihportali.com. Erişim Tarihi: 5 Kasım 2020
-Sunum hazırlanırken Giriş- Gelişme ve Sonuç yazılmalıdır.
bir powerpoint sunumu hazırlanacak, 1 hafta süre sınırı var

Bu Görev Yayında Değil

Yorumları görmek için giriş yapmalısın !