Ece Bukcu
YazarEce Bukcu
2 dakika okuma süresi
May 4, 2019

RSA Şifreleme Yöntemi


Günümüzde web siteleri şifreleri nasıl gizliyor

RSA Şifreleme Yöntemi

RSA şifreleme yönetimi aslında bir zorunluluktan doğmuştur . Önceden kullanılan şifreleme

yöntemlerinde temel bazı sorunlar vardır.Bunlar en önemlisi ise şifreyi çözmekte kullanılan

yöntem.Algoritma gereği şifreyi çözme işleminde , şifreleme işleminde ki anahtar kullanıyor ama RSA

şifreleme de iki anahtar olduğundan şifrelemede kullanılan herkesin bildiği açık anahtar değil de

sadece kişinin belirlediği anahtar kullanılıyor.Bu RSA şifrelemesinde kullanılan algoritmada birçok

yöntemden yararlanılmış hız ve güvenlik konusunda ama diğer eski yöntemlere göre de olumsuz

yanları da var tabii.Mesela b yöntemde kullanılan kişiye özel anahtarın kaybolması durumunda farklı

bir yolla şifreyi çözmek mümkün değildir ama diğer yöntemlerde anahtar herkese açık olduğundan bu

çokta sorun teşkil etmiyor.

Anahtar oluşturma algoritması şu şekildedir:

• P ve Q gibi çok büyük iki asal sayı seçilir.

• Bu iki asal sayının çarpımı N = P.Q ve bu bir eksiklerinin ?(N)=(P1)(Q-1) hesaplanır.• 1’den büyük

?(N)’den küçük ?(N) ile aralarında asal bir E tamsayısı seçilir.

• Seçilen E tamsayısının mod ?(N)’de tersi alınır, sonuç D gibi bir tamsayıdır.

• E ve N tamsayıları genel anahtarı, D ve N tamsayıları ise özel anahtarı oluşturur.

Genel ve özel anahtarları oluşturduktan sonra gönderilmek istenen bilgi genel anahtar ile

şifrelenir.Şifrelenecek bilginin sayısal karşılığının E’ninci kuvveti alınır ve bunun mod N deki karşılığı

şifrelenmiş metni oluşturmaktadır. Genel anahtar ile şifrelenmiş bir metin ancak özel anahtar ile

açılabilir. Bu yüzden şifrelenmiş metin, yine aynı yolla, şifrelenmiş metnin sayısal karşılığının D’ninci

kuvveti alınır ve bunun mod N deki karşılığı orijinal metni oluşturur.Bu algoritmada iki asal sayının

çarpımını kullanarak anahtar oluşturulmasının sebebi, iki asal sayının çarpımını asal çarpanlarına

ayırmak asal olmayan sayıları ayırmaktan daha zorlu olmasıdır.Formül işleme koyulduğunda en çok

zaman alan süreç, üst alma ve mod bulma işlemleridir. Süreci hızlandırmak için E değerinin küçük ya

da hesaplanması kolay bir değer seçilebilir. Bu da yukarıda bahsettiğimiz gibi değerin küçüklüğü ve

tekrarlı kullanılması güvenliği azaltmaktadır.Bu şifreleme de Öklid algoritması ve modüler üs alma

metotları kullanarak, büyük sayılarla kısa sürede işlem yaparak şifrelenme yapılmaktadır.

Bunlar İlginizi Çekebilir