Bilge Çetinkaya
YazarBilge Çetinkaya
6 dakika okuma süresi
Tem 12, 2023

Merhabalar efendim !! Bugün sizlere üniversite sınav sonuçları açıklanmaya yakınken biraz maden mühendisliğinden bahsedeceğim.

Maden mühendisliğini anlatmadan önce ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Madenler ve doğal kaynaklar, insan emeği dışında milyonlarca yıl süren doğal süreçler sonucunda oluşan ortak değerlerdir. Bu nedenle, herhangi bir sınıfın veya kişinin mülkiyetine tabi değildir. Madenlerin gerçek sahipleri halktır ve bu doğal kaynakların kullanımı, halkın refahını ve gelecek nesillerin haklarını korumak için yapılmalıdır.

Ülkemizde doğal olarak meslek seçerken para kazanma miktarı ön plandadır fakat bu meslekte önce değerler ön planda olmalıdır. Maden işçilerinin hayatlarına verilen değer de bu değerler arasındadır.

Evet, şimdi maden mühendisliğini anlatmaya başlayalım:

Öncelikle işlerinin büyük bir kısmı, maden potansiyeli olan bölgelerin belirlenmesiyle başlar. Jeolojik araştırmalar ve sondaj çalışmaları yaparak, yer altında bulunan değerli minerallerin varlığını ve yoğunluğunu değerlendirirler. Bu keşif sürecinde, jeolojik verileri analiz ederek maden rezervlerinin büyüklüğünü ve kalitesini belirler. Daha sonra madenlerin ekonomik olarak en verimli şekilde işletilmesini sağlamak için planlama ve tasarım çalışmaları yaparlar. Bu süreçte, madenin fiziksel altyapısını tasarlarlar.


Yer altı galerilerinin ve açıklıkların boyutlarını belirler, maden ocaklarının açılmasını ve ekipmanın konumlandırılmasını planlarlar.Aynı zamanda, üretim kapasitesini, maliyetleri ve çevresel etkileri göz önünde bulundurarak üretim planlarını oluştururlar. Üretim süreçlerini izler, verimlilik analizleri yapar ve gerekli iyileştirmeleri önerirler. Madenlerin çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak işletilmesi ve işçilerin güvenliği için önlemler alınması da maden mühendislerinin sorumlulukları arasındadır. Ayrıca madenlerin işletimi sona erdiğinde, maden sahalarının rehabilite edilmesi veya alternatif kullanımlar için hazırlanması sürecini yönetirler. 


https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10140 bağlantısından üniversitelerin maden mühendisliği bölümleriyle ilgili genel bilgilere sahip olabilirsiniz.

Ayrıca ilgili üniversitelerin sayfalarından maden mühendisliği dersleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.


MADEN MÜHENDİSLERİ NERELERDE ÇALIŞABİLİR ?

-Maden Şirketleri

-Maden Araştırma ve Danışmanlık Firmaları

-Devlet Kurumları

-Eğitim Kurumları

-Uluslararası Projeler


MADEN MÜHENDİSLİĞİ OKURSANIZ BAŞVURABİLECEĞİNİZ BURS YERLERİ

Maden mühendisliği günümüzde çok tercih edilmediği için öğrencileri teşvik etmek amacıyla burslar verilmektedir. Aşağıdaki bağlantılardan ilgili yerlerin burs imkanlarını ve koşullarını takip edebilirsiniz. Fakat burs koşullarını ileriye dönük planlarınız üzerinden dikkatlice okumalısınız. Örneğin; bazı burs koşullarında okulunuz bittikten sonra ya bu sektörde ya da istenilen yerde 3 ya da daha fazla süreli çalışma koşulu bulunmaktadır.

1) YÖK destek bursları

https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursu-ve-destekleri 

https://www.cevherimizsensin.com/ 

2) Üniversitelerin burs programları

3) İlgili şirketlerin verdikleri burslar

4) Vakıfların verdikleri burslar

5) KYK bursu

MADEN MÜHENDİSLİĞİ OKURKEN YAPMANIZ GEREKENLER

Maden mühendisliği okurken sizi iş hayatınızda ön plana çıkaracak faaliyetlerde bulunmalısınız.


Madencilik Kulüpleri ve Dernekleri:

Üniversitelerde faaliyet gösteren madencilik kulüplerine katılabilirsiniz. Bu kulüpler, maden mühendisliği öğrencilerine networking fırsatları sunar, mesleki seminerler ve etkinlikler düzenler ve sektördeki gelişmeleri takip etmenize yardımcı olur. Ayrıca, ulusal veya uluslararası madencilik derneklerine üye olarak sektörle ilgili güncel bilgilere erişebilirsiniz.


Staj ve İş Deneyimleri:

Maden mühendisliği alanında staj yapmak, teorik bilginizi pratik uygulamaya dönüştürmenize yardımcı olur. Staj imkanları araştırın ve madencilik şirketleriyle iletişime geçerek staj veya yazılım programlarına başvurun. Bu sayede, gerçek maden operasyonlarında çalışma deneyimi kazanabilir ve sektördeki profesyonellerle etkileşimde bulunabilirsiniz.


Mesleki Etkinlikler ve Konferanslara Katılın:

Madencilik sektörüyle ilgili konferans, seminer ve etkinliklere katılarak sektördeki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bu etkinliklerdeki sunumlar, paneller ve işverenlerle yapılan görüşmeler, iş fırsatları ve ağ oluşturma imkanları sunar.

Minex Fuarı , Türkiye'de madencilik sektörüne yönelik düzenlenen bir etkinliktir. Minex Fuarı, madencilik sektöründeki yenilikleri, son teknolojileri ve sektördeki güncel gelişmeleri sergilemek amacıyla düzenlenir. Fuar, maden işletmeleri, ekipman üreticileri, danışmanlık firmaları, teknoloji sağlayıcıları ve diğer sektör paydaşlarını bir araya getirerek işbirliği ve networking fırsatları sunar.


Araştırma Projelerine Dahil Olun:

Üniversitelerin maden mühendisliği bölümünde veya ilgili araştırma laboratuvarlarında gerçekleştirilen projelere katılarak araştırma deneyimi kazanabilirsiniz. Bu projeler, öğrencilere derinlemesine bilgi ve beceri kazandırırken, akademik ve endüstriyel bağlantılar geliştirmenize yardımcı olur.


Öğrenci değişim programları:

Öğrencilere farklı ülkelerdeki üniversitelerde bir süre eğitim alma ve kültürel deneyim kazanma fırsatı sunan programlardır. Bu programlar, genellikle üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilir. (ERASMUS)


MADEN MÜHENDİSLİĞİNDE YAPILABİLECEKLER

Yan Dal:

Yan dal, maden mühendisliği programıyla ilgili farklı bir alanda ek bilgi ve beceriler kazanmanıza olanak tanır. Örneğin, işletme, jeoloji, çevre mühendisliği veya enerji alanlarında yan dal programlarına başvurabilirsiniz.

Yatay Geçiş:

Yatay geçiş, maden mühendisliği programından başka bir mühendislik programına geçiş yapmanızı ya da başka bir üniversitede maden mühendisliğine devam etmenizi sağlar. Örneğin, petrol ve doğal gaz mühendisliği, enerji mühendisliği veya çevre mühendisliği gibi ilgili bir alana yatay geçiş yapabilirsiniz.

Çap:

Çap, maden mühendisliği programına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini almanızı sağlar ama daha fazla ders almanıza neden olur. Avantaj olarak iki diplomanız olmuş olur. Örneğin, jeoloji, kimya mühendisliği, malzeme ve metalurji mühendisliği , makina mühendisliği gibi ilgili alanlarda çap programlarına katılabilirsiniz.

Bu seçeneklerin detayları ve uygulama koşulları, üniversitelerin maden mühendisliği bölümünün politikalarına ve programına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, ilgili üniversitenin web sitesini ziyaret ederek daha fazla bilgi almanızı öneririm.

Ayrıca şunu söylemekte yarar vardır ki birçok öğrenci bölüm değiştirmek umuduyla bu bölümü yazabiliyor fakat çok az kişi bölüm değiştirebiliyor maalesef. Eğer bölüm değişikliği yapamazsanız bile kendinizi farklı dallarda geliştirebilirsiniz. Örneğin, gördüğünüz yazılım dersleriyle ve ayrıca kendinizi geliştirip yazılımda ilerlemek gibi...


Son olarak TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Üye Anketi Değerlendirme Raporu' na göre ise durumlar şu şekilde anlatılabilir:

- Maden mühendisleri arasında işsizlik oranı %11 olup, %27'si de sektörde faaliyet yürütememekte ve işsizlikle beraber alan dışı çalışmayı tercih etmektedir. İşsizlik durumuyla ilgili verilere göre maden mühendislerinin %30'u hiç işsiz kalmamıştır, ancak neredeyse dörtte üçü en az bir kez işsizlik deneyimi yaşamıştır.

  - Meslek içinde iş değiştirme oranı yüksektir. Aşırı çalışma ve yüksek iş yükü maden mühendislerinin karşılaştığı sorunlar arasında yer almaktadır.

-Kadın mühendis sayısı giderek artmasına rağmen oranı hala düşüktür.

- Pratik ve uygulama eksikliği, meslekte dayanışma eksikliği, iş güvencesi gibi konular da maden mühendislerinin sorunları arasında yer almaktadır.

- Genç mühendisler özel sektörde çalışma oranının yükseldiği, kamuda istihdamın azaldığı bir eğilim göstermektedir.

-Maden mühendislerinin yaşam standardından ve sosyal hayattan memnuniyet düzeyi düşüktür. Mesleki saygınlık ve özlük hakları açısından olumsuz bir trend olduğu düşünülmektedir.

-Sendikalı çalışan mühendislerin oranı düşüktür. 


Maden mühendisliğinin çok zor bir meslek olduğunu söylemek çok yanlış sayılmaz ama bence yine de okunmaya değer.

Aman efendim, hiçbir şey çıkartamazsak içimizdeki cevheri çıkartırız diyelim ve yazımızı burada sonlandıralım 😊 

Bunlar İlginizi Çekebilir