Hamza Daşdemir
YazarHamza Daşdemir
2 dakika okuma süresi
Ağu 16, 2020

KRİPTOLOJİ  NEDİR ?


KRİPTOLOJİ 

 Şifreleme ve özellikle de Şifrelerin Çözülmesi konusu, Yapay Zeka’nın ilgi alanına girmektedir. 

 Kriptolojinin temeli, bilginin kodlanmasıdır. Örnek - 1: Mors Alfabesi 

 Kriptolojinin temeli, bilginin kodlanmasıdır. Örnek - 2: Görme Engelliler Alfabesi (Kabartma Yazı) (Braille Alfabesi) 

 Kriptolojinin temeli, bilginin kodlanmasıdır. Örnek - 3: Müzik Notası 

 Kriptoloji : Şifreleme bilimidir

 Kriptoloji : Gizli Yazı Sanatıdır. 

Kriptoloji : Sayılar teorisi üzerine kurulu bir matematik bilimidir. 

 Kriptoloji : Bilginin değiştirilerek dış gözlerden korunması bilimidir. 

Kriptolojinin Amacı Nedir Der isek...

Göndericinin mesajını belli bir sistematiğe göre şifrelemesi, alıcının da kendisine ulaşan bu mesajı şifresini çözerek içeriğini elde etmesidir diyebiliriz.

Kriptolojide 5 temel sorunu ele almaya odaklanılır ve bunlar:

-Gönderdiğim mesajın içeriğini alıcı dışındakiler okuyamasın (Gizlilik)

-Mesajımın içeriği başkaları tarafından değiştirilmeden alıcıya ulaşabilsin (Bütünlük). 

-Gerçek alıcı kişi, şifreli mesajımı daima açabilsin (Erişilebilirlik). 

-Alıcının doğru kişi olduğunu ben teyit edebileyim, alıcı da mesajı gönderenin ben olduğunu teyit edebilsin (Kimlik Doğrulama). 

-Hem gönderici, hem de alıcı sonradan mesajlaşmayı inkar edemesin (İnkar Edememe). 

-Kriptografi-                                                                                                                                   

 *Mesajları gizleyecek şifreleme sistemi/algoritması oluşturma sanatıdır               

 *Şifreleme ve Deşifreleme için kullanılan matematiksel fonksiyonlardan oluşur

 *Anahtar Değer kavramı burada söz konusudur.   

-Kriptoanaliz-

*Anahtar Değer’e sahip olmadan şifreli bir içeriğin şifresinin çözülmesine odaklanan sanat dalıdır. 

*Başarılı bir kriptoanalizde, Anahtar Değer veya Mesaj elde edilir. 

Tarihte Kriptolojiye Bakar isek...

M.Ö. 400'lü yıllarda Spartalılar tarafından “Skytale” isimli şifreli haberleşme sistemi şekilde görüldüğü gibidir. Çalışma Prensibi: Uzun bir papirüs, silindir şeklinde bir sopaya sarılıyor ve şifrelenecek metnin kelimeleri sopa üzerinde uzunlamasına her şeride bir harf gelecek şekilde yazılıyor. Papirüs çıkartıldığında mesaj anlamsız harfler dizisi haline geliyor. Deşifreleme için tek gereksinim; şifreleme için kullanılan silindir ile aynı boyutlarda bir sopa kullanmak. 

M.Ö. 50' li yıllarda kullanılan ve bir yer değiştirme şifresi olan Caesar şifresi, ismini Julius Caesar’dan almıştır. Caesar’ın askeri yazışmalarda kullandığı bu yöntem, alıcı ile kararlaştırılan birim kadar her harfin yerinin değiştirilerek kaydırılmasına dayanmaktadır. 

Okuduğunuz İçin Teşekkür Ederim...

  Hamza Daşdemir.

Bunlar İlginizi Çekebilir