Sultan Göktuğ
YazarSultan Göktuğ
712 görüntülenme
2 dakika okuma süresi
Mar 21, 2020

Javascript | Default Parametre Atama


Default Parametre Atama

Default(bir defaya mahsus varsayılan hatırlatması,başlangıç değeri de olabilir.) değer , bir parametreye atama yapılmadığında kullanılan değerdir. İlk olarak ES6 öncesi bir fonksiyondaki parametreye default değer ataması yapılmak istendiğinde şöyle yapılıyordu.Aşağıdaki örneği inceleyebiliriz.

Örnek 1 ‘ de görüldüğü üzere x ve y parametrelerinin değerleri için veya (||) operatörü kullanılmıştır. Buna göre gelen parametrenin değeri yoksa veya(||) operatöründen dolayı x için 25 , y için 30 değeri default olarak kullanılmıştır.

Örnek 2 ‘ de ise herhangi bir değer gönderilmediğinde typeof ile undefined olup olmamasının kontrolüne göre if bloklarına girip a için 4 , b için 1 default değerlerini aldığı görülüyor.

ES6 öncesindeki durumu örneklerle gösterdikten sonra ES6 ile gelen yeniliğe geçebiliriz.Artık fonksiyon parametreleri için default değerleri ES6 ile birlikte şu şekilde kullanılabilir.

Örnek 1 ‘ de add() fonksiyonu tanımlanırken default değerleri 1 ve 3 olarak belirlenip herhangi bir if bloğu ve veya (||) operatörüne ihtiyaç duymadan tanımlanmış oldu. add() fonksiyonuna hiç değer gönderilmediğinde sonuç olarak 4 elde edilmiştir.

Örnek 2 ‘ de greet() fonkssiyonu tanımlanırken bir name default değeri olarak Göktuğ değeri atanmış , greeting değeri , greeting ve name parametrelerinden oluşan bir message değeri parametre olarak belirlenmiştir. name değeri ve message değeri gönderilmeden greet() çağrıldığında default name değeri Göktuğ , message değeri de Hi Göktuğ olmuştur.

Bunlar İlginizi Çekebilir