Özge Çankaya
YazarÖzge Çankaya
2 dakika okuma süresi
Tem 1, 2020

İçsel Bir Destek: Öz-Şefkat


Varoluşun anlamlandırılmasında bir etken olan duygular, bireyin hem kendisiyle hem de çevresiyle iletişiminde ön plana çıkmaktadır. Bu iletişimin sağlıklı ve etkili bir süreç haline getirilmesinde önem kazanan duygulardan birisi de öze yöneltilmiş şefkat duygusudur.

Öz-şefkat; bireyin içe dönük duyarlılığa sahip olması, kendini anlamak ve tanımak için çaba göstermesi, kendisine destekleyici yaklaşması gibi anlamlar taşımaktadır. Öz-şefkati yüksek olan bireyler; yüksek düzeyde öznel iyi oluşa sahip, etkili iletişim becerilerine sahip olan ve bu becerileri geliştirebilen, aktif bir dinleyici olan, empati becerisine sahip, yargılayıcı davranışlarda bulunmayan, yüksek düzeyde psikolojik esnekliğe sahip ve yapıcı eleştirilerde bulunan bireyler olarak bilinmektedir. Aynı zamanda birey, özüne yönelik bir sorgulama süreci ve duyuşsallıkla gelen dışa vurum sürecinden geçtiğinden yeteneklerine, değerler sistemine, inançlarına yönelik bilişsel bir olgunluğa ulaşırken öz-farkındalığı da artmaktadır. Yüksek düzeyde öz-şefkate ulaşmak için; öncelikle bireyin bilişsel çarpıtmalarının (rasyonel olmayan düşünce) farkında olması gerekmektedir. Rasyonel düşünce ve mantıklı inanca sahip birey, içinde bulunduğu durumu bağlamına uygun bir şekilde anlamlandırarak duruma farklı perspektiflerden bakabilmekte ve empatik davranış örüntüleri sergileyebilmektedir. Rasyonel düşünce sonrasında bireyin ne hissettiğini, duygularını doğru bir şekilde tanımlaması öz-şefkat süreci için temel iki öğenin varlığının bir göstergesi olurken duygu ve düşüncelerin anlamlandırılması sonucunda oluşan kabullenme, anlayış ve bütüncül bakış da öz-şefkatin tamamlayıcıları olmaktadır.

Tüm bunların pragmatik hale gelişinde öz-şefkatin, yalnızca olumsuz durumları temsil edici ya da bireyin kendine acıması sonucunda ortaya çıkan bir kavram olmadığı; olumsuz durumlarla karşılaşabilmenin normalliğini fark etmede ve bireyin kendine yönelik yapıcı eleştirilerinin biyopsikososyal açıdan iyilik haline ulaşmasında etkili bir kavram olarak bilinmesi 'doğru anlamlandırma' konusunda önemli olmaktadır.

Bunlar İlginizi Çekebilir