İbrahim Topal
Yazarİbrahim Topal
2 dakika okuma süresi
Haz 9, 2020

Gelir Dağılımı (Gini Katsayısı) Nedir ?


Gelir Dağlımı veya Gini Katsayısı, bir ülkenin milli gelirinin ülkede yaşayan vatandaşlar arasında dağılımını ölçen bir istatistiksel hesaplamadır. Bu sayı ülkenin zenginliğini ifade etmez, eldeki zenginliğin eşit paylaşılıp paylaşılmadığını ortaya çıkarır. Gini katsayısı hesaplama sistemi dünya ülkelerinin tümünün gelir dağılımında bir eşitlik olup olmadığını ölçmek için kullanıldığı gelişmiş bir yöntemdir. 

Lorenz eğrisinden faydalanan gini katsayısı hesaplamalar sonucunda 0 ile 1 arasında bir değer alır. Bu değerin 0 olduğu ülkelerde milli gelir bireyler arasında eşit paylaşılıyor demektir. Katsayısı 1 olan ülkelerdeki milli gelirin tamamına yalnızca bir kişi sahip oluyordur demektir. Ayrıca gini endeksi ülkenin net gelirine göre ölçüldüğü için vatandaşların gelir dağılımı eşit olmasına rağmen, ülke servetinin büyük payı halen az sayıda bireylerin elinde olabilir. 

Salgınla birlikte ortaya çıkabilecek gelir adaletsizliği sonuçlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

1. Gelir sahibi kişilerin kazançlarını yatırıma dönüştüreceği için daha fazla gelir elde etme imkânı olacağı için servet sahibi olma imkânları artacak, gelir sahibi olmayan kişilerin ise böyle bir imkânı olmayacağı için gelir adaletsizliği daha fazla artacaktır.

2. Ülkelerin ekonomi politikaları, büyüme ve istikrarı olduğu kadar, bireyler ve hane halkları arasındaki gelir dağılımının adaletli olmasını da hedefler. Salgın sonrasında, kişi başına düşen ortalama gelirin yükselse bile toplam gelirin nüfusun az bir kesiminin elinde yoğunlaşması artacaktır.

3. Tüm insanların farklı kabiliyet ve becerileri vardır. Sonradan öğrenilen beceriler insandan insana farklılık gösterir. Gelir dağılımının eşitsizliğiyle birlikte beceri öğrenme maliyetleri de artacağı için emek dağılımında da eşitsizlikler artacaktır.

4. Gelir dağılımındaki adaletsizliklerle birlikte kişilerin geçimini sağlamak için daha gelişmiş yerlerdeki iş olanaklarını göreceği için ülke içinde göçlerde artacaktır.

Bu adaletsizliğin önüne nasıl geçilebilir ? 

1. Gelir dağılımında mümkün olan en adaletli dağılımı sağlamak için ilk olarak vergi politikaları düzeltilmelidir.

2. Kamu harcamalarında daha adaletli olunmalı, geliri olmayanlara yönelik yapılmalıdır.

3. Devlet yasalarla istihdamı korumalı, işçi-işveren örgütlerini kontrol etmeli, grev ve toplu pazarlığı mümkün kılmalıdır. Çalışma yaşamına yönelik bu hukuki düzenlemelerle emeğin korunmasını sağlamalı ve işgücü fiyatlarının düşmesini önlemelidir.

Bunlar İlginizi Çekebilir