Şeyma Yolcu
YazarŞeyma Yolcu
1 dakika okuma süresi
May 25, 2020

Eleştirel Hukuk Çalışmaları


       Hukuk olgusunu daha iyi anlayıp gerçek bir yargı sisteminin oluşturulması için ‘’hukuk’’ kavramını tahlil etmek, hukukun kendi disiplini içinde yer alan hukuk sosyolojisi, hukuk felsefesi gibi dallarda nasıl incelendiğini dikkate almak, hukuku anlamak ve anlaşılmayan yönlerini eleştirmek toplumun normatif hukuk yapısına bağlılığını kırmak açısından büyük bir önem taşır.

Hukuk kavramını içinde barındırıp çeşitli bakış açıları ve yöntemlerle, hukukun kavranmasını sağlayan bu disiplinler hukuka çok yönlü bakmamıza yardımcı olarak eleştirel bakış açısı kazandırır. 

Hukuk felsefesi ile ideal hukuk düzenin nasıl olması anlaşılırken, hukuk sosyolojisi ile ceza-sonuç ilişkisinin açıklanması bu alt disiplinler sayesinde çok yönlü bakıp eksik yönlerini eleştirmek hukuk biliminin gelişmesine neden olur. Ancak bu eleştiriler doğru bir hukuki akıl yürütme kabiliyeti ile yapılıp diğer bilimlerden faydalanılırsa hukuk kavramı olgusu eleştirilmiş olur. Aksi takdirde toplumda kabul görmeyen kopyalama usulü yahut sadece teamüllerden oluştuğuna inanılan bir hukuk kavramı olgusu toplumun hukuk sistemine yerleşir. Bu nedenle diğer bilimlerle ilişkisi dikkate alınarak hukuk olgusunu eleştirmek hukuki düşüncemizi zenginleştirir ve hukuksal kurumları doğru kavramamıza yardımcı olur.

Bunlar İlginizi Çekebilir