Kaan Müderrisoğlu
YazarKaan Müderrisoğlu
2 dakika okuma süresi
Eyl 5, 2020

Ekolojik Köyler


Doğal kaynakların tükenişi, iklim değişikliği ve buna bağlı gelişen doğal felaketler, hızlı nüfus artışı, artan kentleşme ve sosyal eşitsizlik, son yıllarda yüksek seviyelere ulaşmış ve artan bir ivmeyle de bu problemler çoğalmıştır. Gezegenimizin taşıma kapasitesini aşan ekolojik problemler hem doğanın hem de insanın yaşamını tehdit etmektedir. Ekoköy yaklaşımının bütüncül ve çok yönlü çözüm üretme adına uygun bir metodoloji uyguladığı belirtilmektedir. 

Günümüz medeniyet anlayışına radikal bir eleştiri getirerek, tüketim kültürünün ve medeniyetin mekansal yansıması olarak kent çözümlerini yetersiz gören ve bütüncül çözüm önerileri sunmak konusunda çok boyutlu özelliğiyle fark yaratan ekoköy, köy insanın barış içinde uyumlu bir yaşamı gerçekleştirmek üzere ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerini çevreyle bütünleştirdiği, doğal yaşamın ve organik tarımın gerçekleştirildiği bir yerdir. Burada gerçekleştirilen ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin temel amacı, insanın içinde bulunduğu ortamla barışık ve uyumlu bir biçimde yaşamını sürdürmesini sağlamaktır. Aynı zamanda kentsel yaşam kalitesini korunmasına da yardımcı olmaktadır. İnsan merkezli bir yerleşim yeri olup, ekonomik yapıda emek yoğun faaliyetler ağırlıktadır. Ekoköy yaklaşımı, kendi kendine yetebilen insan toplulukları oluşturma hedefiyle, hem insanın ekolojik ayak izini azaltmak, hem de toplumsal düzeni sağlamak, gelir ve yaşam düzeyleri açısından görülen adaletsizliği ortadan kaldırmak konusunda çözüm üretmektedir. 

Dünyanın farklı yerlerinde sayıları her geçen gün artan ve dikkat çeken ekolojik köy uygulamaları daha yaşanabilir bir dünya için umut verici bir tablo çizmektedir. Ancak, Türkiye’de ufak girişimler dışında ciddi bir ekolojik köy örneği gösterebilmek hala mümkün değildir. Türkiye’de ekolojik köy için atılan adımlar henüz yerel hareketler şeklinde olsa da toplumsal bir ekolojik bilincin oluşmasında atılacak adımların önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. 

Bunlar İlginizi Çekebilir