Kaan Müderrisoğlu
YazarKaan Müderrisoğlu
571 görüntülenme
2 dakika okuma süresi
Haz 18, 2020

Eğitim Kuramcıları


David A. Kolb (Deneyimsel Öğrenme Teorisi)

Bireyler kendi yaşantılarından, deneyimlerinden öğrenirler ve bu öğrenmenin sonuçlarını da güvenli bir şekilde değerlendirebilir.

Benjamin Bloom (Bloom Taksonomisi) 

Öğrencilerin özgeçmişi okulda son derece önemlidir. İşin başından beri olumlu öğrenme ortamı oluşturulmuşsa dünyadaki herhangi bir kimsenin öğrenebileceği bir şeyi hemen herkes öğrenebilir. Yeterli zaman ve öğrenme olanakları sağlanırsa her okulda tam bir öğrenme başarısı sağlanabilir.

Jerome Bruner (Sarmal Eğitim Programı)

Birey, konulara yaşına uygun yollarla yaklaşır ve öğrenir. Öğretmenin rolü, öğrencinin kendi kendine öğrenebileceği ortamı oluşturmaktır.

B.F. Skinner (Davranışçılık)

Olumlu pekiştirecler (ödül, övgü gibi) davranışı kalıcı hale getirir ya da tekrar etme sıklığını arttırır. Olumsuz pekiştirec, bireyi davranıştan uzaklaştırır.

Jean Piaget (Şema)

Örgütlenmiş davranış ve düşünce örüntüsüne şema denir. Var olan her bilginin zihinde bir şeması vardır ayrıca yeni gelen bir bilginin yerleştirileceği bir çerçevedir. Şemalar yoluyla birey çevresine uyum  sağlar ve çevreyi organize eder. Sahip olduğumuz şemalar bazen karşılaştığımız yeni uyarıcılar karşısında işlemeyebilir. Dengelenme ise özümleme ve uyum arasında dengeli bir düzenlemenin olmasıdır. Yeni bilgilerle karşılaşıldığında birey ilk olarak özümlemeye başvurur, ancak bu şekilde yaptığı değerlendirme eksik kalacağı için bilişsel denge bozulur ve bunun sonunda birey dengeyi tekrar uyma yoluyla kurar.

Lev Vygotsky (Yakınsal Gelişim Alanı) 

Vygotsky’ye göre insanın tek başına belli şeyleri öğrenebilmesi mümkündür ancak daha fazlasını sosyal çevresinin desteğiyle öğrenebilir. Bu durumda kendi başına öğreneceği ile sosyal çevresinden öğreneceği arasındaki fark yakınsal gelişim alanının katkısı ile olmaktadır. Ayrıca Vygotsky sosyal etkileşim için gerekli olan en önemli unsurun da dil olduğunu söylemektedir. 

Çünkü sosyal çevredeki bireylerle etkileşim kurmanın en iyi ve en kısa yolu dili kullanmaktır.

Bunlar İlginizi Çekebilir